ACENTEM SİGORTA ARACILARI DERNEĞİ
uye
Üye Girişi

AMAÇ VE İLKELERİMİZ

AMAÇLARIMIZ

Acenteler arası birlik, mesleki ve sosyal dayanışmanın sağlanması, Acente haklarının korunması ve geliştirilmesi, Portföy Mülkiyeti'nin yaşama geçirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

Beklenmeyen nedenlerle zora düşebilecek üyelere veya ölüm halinde mirasçılarına maddi yardımda bulunmak üzere bir fon oluşturmak ve emekliliklerinde katkı sağlamak üzere "yardım sandığı" veya "yardım vakfı" kurulmasına çalışmak.

Sigortacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak üzere, ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmak.

Dernek üyelerinin şirket, sigortalı veya eksperlerle karşılaştıkları mesleki sorunları dile getirmeleriyle, tüm sorunların tespitini sağlamak.

Kamu yönetimleri ve sigorta şirketlerince yapılan her türlü değişiklik ve yeniliklerde, derneğin de görüşünün alınmasının sağlanması.

Etik açıdan acenteler arası eşitliğin sağlanması

Mesleki yenilikleri araştırıp geliştirmek, yurt içi ve yurt dışında brifing, konferans, gezi ve toplantılar tertiplemek.

İLKELERİMİZ